Siirry sisältöön

Vallisaaren tapahtumaopas

Metsähallituksen luontopalvelut kehittävät Vallisaarta vastuullisena, monipuolisena ja helposti saavutettavana luontokohteena. Palvelu- ja elämystarjontaa Vallisaaressa kehitetään ammentaen saarten ainutlaatuisesta luonnosta, kulttuuriperinnöstä ja historiasta. Saaret ovat oivallisia ympäristöjä myös erilaisille yleisötapahtumille sekä kutsuvieras- ja yksityistilaisuuksille.


Vallisaarta hallinnoi ja hoitaa Metsähallituksen Luontopalvelut. Saaren ruoka- ja elämyspalveluista vastaa palvelukoordinaattorina JuvaShipping Oy ja Vallisaaren reittiliikennettä liikennöi vuonna 2023 FRS Finland.


Vallisaari on kokonaisuudessaan muinaismuistolain suojelema muinaisjäännösalue, minkä lisäksi saaren vanhat rakennukset, patterit ja entiset ruuti- ja varastokellarit ovat suojeltuja. Lisäksi luonnonsuojelualue kattaa n. 70 % Vallisaaresta. Saarten luonne ja suojeluarvot on huomioitava tapahtumia järjestettäessä. Vallisaaren eteläosa on turvallisuussyistä kokonaan suljettu kävijöiltä ja siellä liikkuminen on kielletty.


Koska Vallisaari on Suomenlinnan maailmanperintöalueen reuna-aluetta, tulee joissakin isoissa tai meluisissa tapahtumissa olla yhteydessä Suomenlinnan hoitokuntaan, joka huolehtii siitä, että maailmanperintöalueen arvot eivät vaarannu: ’maisemaan ja näkymiin liittyvien muutosten lisäksi olisi huomioitava toiminnallisia asioita, joilla voi olla vaikutusta maailmanperintökohteeseen, kuten vaikkapa liikenneyhteyksien järjestäminen tai meluun ja muihin häiriöihin liittyvät asiat.’  

Vallisaaressa voi järjestää vastuullisesti järjestettyjä tapahtumia, jotka:

 • huomioivat yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden

 • ottavat huomioon luonnonsuojelulain

 • ottavat huomioon arvokkaan kulttuuriperintökohteen arvot

 • sitoutuvat kestävän luontomatkailun periaatteisiin, lisätietoa TÄSTÄ

Vallisaareen tapahtumalupia myönnettäessä arvioidaan seuraavia asioita:

 • kävijöiden tietoisuuden lisääminen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelusta

 • ilmastonmuutoksen vastaisten toimenpiteiden edistäminen

 • luonnosta ja kulttuuriperinnöstä saatavan hyvinvoinnin saamisen edistäminen kävijöille

Alueella voi järjestää avoimia yleisötapahtumia, pääsymaksullisia tapahtumia sekä yksityistilaisuuksia (yksityistilaisuuksia lähinnä sisätiloissa). Huomioithan, että yksityistilaisuutta tai maksullista yleisötapahtumaa järjestettäessä saaressa liikkumista ei muiden asiakkaiden osalta pääsääntöisesti voida rajoittaa, mikä rajaa soveltuvia tapahtuma-alueita ja -tiloja.

Tapahtumia voi järjestää pääsääntöisesti ajalla 1.5.- 30.9. Melun osalta huomioidaan vaikutukset lintujen pesimäaikana (1.4.-15.7.).

Tutustu Vallisaaren tiloihin TÄSTÄ. Halutessasi lisätietoa, myyntipalvelumme vallisaari@vallisaari.fi auttaa. Tilojen kohdalla on myös reaaliaikaisesti päivittyvä varauskalenteri.


TAPAHTUMALUVAT
Tapahtuman järjestämisestä tehdään ilmoitus Metsähallitukselle silloin, kun palvelukoordinaattori ei omalla toimivastuullaan voi lupaa myöntää (mm. kaupalliset kuvaukset tai alueen poikkeuksellinen käyttö). Lisätietoa TÄSTÄ

Metsähallituksen tapahtumailmoitus, linkki TÄSSÄ. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin mahdollista lupa- ja lausuntokäsittelyä varten. Ilmoittajaan otetaan yhteyttä, mikäli suostumus ei yksin riitä. Maanomistajalla on oikeus olla myöntämättä lupaa tapahtumalle.

Lupa ei anna yksinoikeutta alueen tai sen palveluvarustuksen käyttöön, ja Metsähallitukselle on varattava mahdollisuus valvoa luvan ehtojen noudattamista myös tapahtuman aikana. Suurimmilta tapahtumilta voidaan edellyttää myös loppukatselmusta.

Tapahtuman järjestäjän tulee täyttää myös:
Helsingin Kaupungin tapahtuma-lupailmoitus, linkki TÄSSÄ
Pelastussuunnitelman, linkki TÄSSÄ. Pelastussuunnitelma toimitetaan osoitteeseen pel.tapahtumat@hel.fi llmoitus yleisötilaisuudestakun Jos kyseessä on yleisötilaisuus, niin myös Ilmoitus yleisötilaisuudesta, linkki TÄSSÄ

Tapahtuman luonteesta riippuen järjestäjän on huolehdittava muiden mahdollisten lupien hankkimisesta ja selvitysten tekemisestä (esim. meluilmoitus, elintarvikkeiden myyntilupa, arpajaislupa, musiikinkäyttölupa).

Tapahtumien anniskelu hoidetaan ensisijaisesti Sea Sales Finland Oy:n kautta: vallisaari@vallisaari.fi

 

VALLISAAREN ALUEELLA LIIKKUMINEN
Tapahtumanjärjestäjä huolehtii itsenäisesti tapahtumaan liittyvien tarpeellisten tarvikkeiden kuljettamisesta, ohjeiden mukaisesti saareen ja saaren sisällä

 • Kiinnitäthän huomiota nurmialueiden kestävyyteen. Nurmi on hyvä suojata tarvittaessa.

 • Mahdollinen kuljetus järjestäjän omalla pakettiautolla (huoltolautalla, järjestäjän omalla kustannuksella): ajo ainoastaan reittejä pitkin hitaalla vauhdilla, kävijöitä väistäen/kohtaamisissa hiljentäen

 • Ajoneuvon säilytyksestä ja säilytyspaikasta yön yli saaressa tulee sopia ennakkoon Metsähallituksen kanssa

 • Ajoneuvolla ajo sallittu ainoastaan reiteillä.

 • Muureilla, valleilla ja pattereiden katoilla kiipeily on kielletty

Tapahtumajärjestäjä vastaa osallistujien ohjaamisesta/opastamisesta ja tarvittaessa estää osallistujien pääsyn välittömässä läheisyydessä oleviin edellä mainittuihin paikkoihin tilapäisillä aidoilla

 • Liikkumisen tulee tapahtua merkityillä kulkureiteillä  

 • Lemmikit on pidettävä kytkettyinä.

 • Iso osa Vallisaaresta on suojeltu luonnonsuojelualueena. Vallisaaren eteläosa on kokonaan suljettu ja siellä liikkuminen ja oleskelu on kielletty

 • Luonnonsuojelulain 13-15 pykälän mukaiset rauhoitusmääräykset ovat voimassa

 

TAPAHTUMAN JÄLKEEN
Tapahtumajärjestäjä huolehtii siivouksen ja jätehuollon järjestämisestä tapahtuman aikana ja sen jälkeen siten, että tapahtumasta ei jää jälkiä, eikä alueelle ei jää roskia. Myös alueen kiinteiden jäteastioiden tyhjentämisestä pitää huolehtia ulkotapahtuman jälkeen.
Tapahtuman purku hoidetaan mahdollisimman pikaisesti, ruuhka-aikojen ulkopuolella.
Tapahtuman, sen järjestelyjen sekä purun aikana toiminnasta on tiedotettava alueella vieraileville esimerkiksi kyltein.

Metsähallitukselle raportoidaan:

 • tapahtuman kävijämäärä

 • mahdolliset poikkeustilanteet, ongelmat ja vauriot

 • näkyvyys mediassa

 • risut ja ruusut

Vallisaaressa järjestettävistä kaupallisista tapahtumista Metsähallitus perii asetuksen mukaisen käyttökorvauksen, jotka sisältyvät Sea Sales Finland Oy:n perimiin tapahtumavuokriin.